Tvůj první mejdan

Tvůj první mejdan
hudba: O.Říha

text. L.Vostárek
Katapult

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 5 5 5 5 -4 4 -4 4 -4 -4
Tvá ústa chutnaj po nakyslém ví-ně

4 4 4 5 5 -4 4 -4-4 -4
nakyslou vůni má tvůj horký dech

5 5 5 5 5 -4 4 -4 4 -4 -4
váhavá chůze pů-sobi-la lí-ně

4 4 4 4 4 5 5 -4 -4 ---3
když jsem tě vedl domů po schodech

Z prvního mejdanu ti zůstal smutek
nechápala jsi proč máš patřit všem
byla jsi ráda že jsem s tebou utek
teď stojím u vás pěd domem

Spocenou rukou hladím zplihlé vlasy
načichlé dýmem mnoha cigaret
od slz ti zbyly rozmazané řasy
a ještě se ti trochu chvěje ret

Stojím tu s tebou nechce se mi loučit
něco mne nutí tady ještě být
neboj seurčitě to není soucit
to hledám odvahu tě políbit

6.poloha / C harmonika - D moll /

-6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 -5 6 6
Tvá ús-ta chutnaj po na-kyslém ví-ně

-5 -5 -5 -6 -6 6 -5 6 6 6
na-kyslou vů-ni má tvůj horký dech

-6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 -5 6 6
vá-ha-vá chůze pů-so-bila líně

-5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 6 6 -4
když jsem tě ve-dl do-mů po schodech