Travička zelená

Travička zelená

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -5 6 6 5 -5 -5 -4-4 6 6 5 5
Travička zelená to je moje potěšení

5 5 -5 6 6 5 -5 -5 -4-4 4 5 4
travička zelená to je moje peřina

-5 -5 -4 -4 6 6 5 5
/: když si smyslím na ní sednu

-5 -5 -4 -4 6 6 5 5
když si smyslím na ní lehnu

5 5 -5 6 6 5 -5 -5 -4-4 4 5 4
travička zelená to je moje peřina :/