Toulavej song

(Gentle on My Mind)
TOULAVEJ SONG J.Hartford / J.Vyčítal

zpěv: M.Tučný / Greenhorns

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/

6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 -6 6 5 -4 4 4 -4 5 -4
Se-dím na pá-tým pat-ní-ku a na-de mnou bez blat-ní-ku je-de vel-kej vůz

-4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 6 5 -4 4 -4 5
noc má dnes o-či sví-tí-cí nad o-puš-tě-nou sil-ni-cí mý blues

6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 -6 6 5
Proč tou-lám se jen sem a tam a proč si po-koj ne-dám

6 6 6 6 -6 6 5 -4 4 -4 5 -4
snad z tou-la-vý-ho te-le-te já bo-ty mám

-4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5
Proč od te-be dál u-tí-kám ve ví-ně prav-du hle-dám

-4 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4 5
a když jsem ta-dy proč chci za-se tam

2. Jako ptáci letí týdny
a já tady pořád s banjem v rukou bloumám
Dost mnohejch věcí teď už vím
a nad jinejma pořád ještě bloumám
Proč my blue džíny kapsy maj
když prachy žádný nemám
jen hvězdnej prach co noc mi cestou pohází
Proč od tebe dál utíkám po patnících sedám
a jen smůla mě cestou provází

3. Sedím na pátým patníku,
je k ránu, obloha se rozednívá
Velkej vůz nocí odjíždí
a já jsem tady zbyl zas jen tak plonk
Proč toulám se já sem a tam,
snad z toulavýho telete já boty mám?

-5 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5
[: Proč od te-be dál u-tí-kám ve ví-ně prav-du hle-dám

-4 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -3 4
a k rá-nu zpí-vám svůj tou-la-vej song :]