Teče voda, teče II

Teče voda, teče

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 5 -4 5 4 3 4 -4 5 -4 5 4 -4 /6/
Teče voda teče-e cez ve-lický ma-a-jí-/ír/

6 -6 6 -5 5 4 3 -4 4 -3 ---3 -3 3 4
/: komus ňa za-necha-al starodá-vný fra-a-jír :/

Něhal som ťa něhal dobre ty víš komu
/: co ty reči nosí do vašeho domu :/