A te Rehradice

A te Rehradice lidová

upravil V.Redl

zapsal Petkon

A. pro 2 harmoniky / C+G / v tónině A moll / 1.poloha /

C harmonika :
5 5 5 -4 5 -6 6 -6 6 6 -5 5 4
A te Rehradice na pěkný ro-o-vině

G harmonika :
6 6 6 -6 -7 7 -6 -5 5 -4 6 5 4
teče tam vo-o-děnka dolů po dědině

-8 7 -6 -5 5 -5 5 -4
je pěkná je-e či-i-stá

C harm.
A po tej voděnce drobný rebe skáčó
G harm.atd.
pověz mně má milá proč tvý oči pláčó
tak smutně žalostně

Pláčó one pláčó šohajo vo tebe
že sme sa dostali daleko vod sebe
daleko vod sebe

A te Rehradice na pěkný rovině
teče tam voděnka dolů po dědině
je pěkná je čistá

B. pro 1 harmoniku / C harmonika - v tónině E moll / 2.poloha /

-3 -3 -3---3 -3 5 -4 5 -4 -4 4 -3 3
A te Rehra-- dice na pěkný ro-o-vině

---3---3 ---3 -3--4 -4-3 3 --2 2 ---3 --2 -2
te--če tam vo-o-děnka dolů po dě--di--ně

5 -4 -3 -2--2 -2--2 2
je pěkná je-e či-i-stá