Tak jako dřív

(Kate)
TAK JAKO DŘÍV M.Robbins / P.Novotný

zpěv: M.Tučný / Fešáci

zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. D dur

(overblow 4;6)

5 5 5 -5 6 5 5 5 5 -5 6 5
Už vím že je to do-bře že jsem při-šel v čas

5 5 -5 6 5 5 4 5 5 -5 6 5
že mám do-brou ná-la-du a tak jsem tu zas

4 -4 5 4 +4! +4! -4 4
tak jak-ko dřív tak ja--ko dřív

6 +6! +6! +6! 6 -6 6 6 -6! +6! +6! 6 -6 6
zas vi-dím zná-mé tvá-ře a sly-ším hud-bu zná-mou

6 7 6 +6! -6 6 4 -4 5 4
tak roz-je-dem to dál tak ja-ko dřív

2. Chci rozhodit pár trumfů být o kousíček dál
chci mít prázdný rejstřík a pořád plný sál
tak jako dřív tak jako dřív
a stále věřím trávě svým hodinkám a banju
svý lásce věřím dál tak jako dřív.

3. Chci pořád mířit přesně, být pošťák dobrých zpráv,
měl jsem menší potyčku, jsem pořád živ a zdráv,
tak jako dřív, tak jako dřív.
A pár gramů jsem ztratil, pár nových přátel získal
a budu zpívat dál, tak jako dřív.