To ta Helpa

To ta HeLpa

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

---3 5 5 -4 6 5 5 -4 4 ---3 4 -3 ---3 ---3
To ta Helpa to ta Helpa to je pekné mes--to

---3 5 5 -4 6 5 5 -4 4 ---3 4 -3 ---3 ---3
a v tej Helpe a v tej Helpe švarných chlapcov je sto

-6 -6 -6 6 5 5 -4 4 -4 -4 6 -5 5 5
/: ko-ho je sto toho je sto aj po mojej vóli

---3 5 5 -4 6 5 5 -4 4 ---3 4 -3 ---3 ---3
len za jednym len za jednym srdieč--ko ma bo---li :/

Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
/: Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
len za jedním len za jedním potešenie moje :/