Svitaj, bože, svitaj

Svitaj, bože, svitaj

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 -5 5 -4 5 4 3 4 -4 5 6 -4
Svitaj bože svitaj a-by den bílý byl

6 -5 5 -4 5 4 3 4 -4 5 -4 4 -4
a-bych sa podíval kde sem já večé-ér byl

6 -5 5 -4 5 4 3 4 -4 5 -4 4
a-bych sa podíval kde sem já večér byl

Byl sem v tem domečku majú tam cérečku
majú obrovnané červenú hlinečkú
majú obrovnané červenú hlinečkú

Červenú hlinečkú obélené vápnem
okénko zastřené cinobrovým šátkem
okénko zastřené cinobrovým šátkem

Okénko zastřené dveřa malované
nechoď tam synečku je tam čarované
nechoď tam synečku je tam čarované

Čárů sem neznala ani má mamička
ale ně čarujú tvé modré očénka
ale ně čarujú tvé modré očénka

Čárů sem neznala ani můj tatíček
ale mně čaruje švarný šohajíček
ale mně čaruje švarný šohajíček