Svítaj Bože

Svítaj Bože
hudba: lidová

úprava: Čechomor

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

---3 ---3 5 5 -5 5 -4 5
Sví--taj Bo-že od Rudní-ka

---3 ---3 5 5 -5 5 -4 5
a
by by-lo půl žejdlí-ka

---3 ---3 3 3 4 -4 5
sví--taj Bo-že za ho-ry

-4 -4 4 -3 ---3 2 ---3
a--by byl má-zek plný

Svítaj Bože od tých kopců
aby byla holba šnopsů
svítaj Bože za hory
aby byl mázek plný

Svítaj Bože od Rudníka
aby bylo půl žejdlíka
svítaj Bože za hory
aby byl mázek plný

2.varianta / bez bendingu /

1.poloha / C harmonika - A moll /

-6 -6 8 8 -9 8 -8 8
Svítaj Bo-že od Rudní--ka

-6 -6 8 8 -9 8 -8 8
a--by by-lo půl žejdlí-ka

-6 -6 6 6 7 -8 8
svítaj Bo-že za ho-ry

-8 -8 7 -7 -6 5 -6
a--by byl má-zek pl-ný