Svařák

Svařák hraje a zpívá skupina Harlej

zapsal Petkon

A. 1.poloha / C harmonika - C dur / originál: tónina G dur

4 4 4 -4 5 4 4 4 -4 5
Když jsem sám do-ma / echo : když jsem sám do-ma/

-4 -4 5 -4---3 -4 -4 5 -4---3
poslouchám Vávra / poslouchám Vávra/

4 4 4 -4 4 4 4 4 -4 4
starýho vola / starýho vola/

6 6 6 -6 6 6 6 6 -6 6
pořád doko-la / pořád doko-la/

4 4 4 -4 5 4 4 4 -4 5
Chce to mít nápad / chce to mít ná-pad/
-4 -4 -4 5 -4 ---3 -4 -4 -4 5 -4 ---3
a ne po-řád chrápat / a ne po-řád chrápat/
4 4 4 4 -4 4 4 4 4 4 -4 4
já dostal jsem ná-pad / já dostal jsem ná-pad/
6 6 6 -6 6 6 6 6 -6 6
udělat mejdan / udělat mejdan/

-5 6 5 -5 6 6 -6 -5 5 -4
R.: /: Mám rád svaře-né víno červené

-5 6 -6 -5 5 5
já mám rád rád svařák :/

Se známou partou / se známou partou/
domluva krátká / domluva krátká /
zejtra v šest hodin / zejtra v šest hodin/
vstup jedna lampa / vstup jedna lampa/

Začíná mejdan / začíná mejdan/
na dvě stě procent /na dvě stě procent/
my plníme plány / my plníme plány/
rostou nám blány / rostou nám blány/

R.: Mám rád svařené víno červené ....

Když jsem sám doma .../ bez echa/

Chce to mít nápad .../ bez echa/

R. /: Mám rád svařené víno červené ...:/

R. /: Mám rád svařené víno červené ...
-5 5 4
.... rád svařák ://

B: snadnější 2.poloha / C harmonika - G dur /

6 6 6 -6 -7 6 6 6 -6 -7
Když jsem sám do-ma / echo : když jsem sám do-ma/

-6 -6 -7 -6 5 -6 -6 -7 -6 5
poslouchám Vávra / poslouchám Vávra/

6 6 6 -6 6 6 6 6 -6 6
starýho vo-la / starýho vo-la/

-8-8 -8 8 -8 -8-8 -8 8 -8
pořád do-kola / pořád do-kola/

6 6 6 -6-7
Chce to mít nápad /.../
-6 -6 -6-7 -6 5
A ne pořád chrápat/.../
6 6 6 6 -6 6
Já dostal jsem ná-pad /.../
-8-8-8 8 -8
u-dělat mejdan /.../

7 -8 -7 7 -8 -8 8 7 -7 -6
R.: /: Mám rád svaře-né ví-no červené

7 -8 8 7 -7 -7
já mám rád rád svařák :/