Sundej z hodin závaží

(Help Me Make It Through the Night)
SUNDEJ Z HODIN ZÁVAŽÍ K.Kristofferson / M.Bukovič

zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. E dur

4 5 -5 5 -4 5 3
Brouzdej trávou za tratí

5 5 -5 5 5 -4 4
v dlouhých letních ho-di-nách

-5 -5 -5 -4 -4 ---3 -3
vše se v do-bré ob--rá--tí

-5 -5 5 -4 -4 4 5
já se vrátím před tvůj práh.

4 5 -5 5 -4 5 3
Ni-kdy ne-věř vte-ři-nám

5 5 -5 5 5 -4 4
ty nám je-nom pře-ká-ží

-4 5 -5 5 -4 ---3 -3
je tu lék a já ho znám

-5 -5 5 -4 -4 4 4
sundej z hodin zá-va-ží

4 4 -6 -6 -7 -7 7
R. Pak se ča-su bu-dem smát

6 7 -8 7 7 -6 -6 6
něk-de stranou od li-dí-í

7 7 7 7 -7 -6 7 -6
na-še tou-lky ran-ní ro-sou

-6 -6 -7 -6 -7 -6 6
ať nám vši-chni zá-vi-dí

Odjezd můj je blíž a blíž
vlak už čeká v nádraží
já chci zůstat, ty to víš
sundej z hodin závaží