Stovky hotelů

Stovky hotelů
hudba : O.Říha

text: L.Vostárek
Katapult

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika - D moll /

-4 5 -4 5 -5 -5 6 -5 6 -6
Stovky ho-telů stovky po-stelí

6 6 6 6 -5 5 -4
kde jsem za ta lé-ta spal

-4 5 -4 5 -5 -5 6 -6
stovky rozličných pó-dií

6 6 6 6 -5 5 -4
kde jsem za ta lé-ta hrál

-8 7 -6 6 -6 -8 7 -6
Na zdech ná-roží mnoha měst

7 7 7 7 7 7 -8
plakáty nám visely

-8 7 -6 6 -6 -8 7 -6
stovky milníků ko-lem cest

7 7 7 7 7 7 7 -8
jsme za ta léta míjeli

V dobách pravěkých týhle muziky
každý z nás měl co dům dal
bedny z rádií a dráťáků
sám si doma letoval

S károu prastarou a svou kytarou
jsem tu pro vás jsem tu rád
a já budu hrát pro všechny
dokud o to budou lidi stát

Na na na na ná ...