Starýho psa novým kouskům nenaučíš

STARÝHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ

hudba: Z.Rytíř
text: M.Horáček
Zpěv: M.Tučný / Tučňáci
zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. A dur

5 5 -4 -5 5 5 5 -4 -5 5 -4
1. Za-se je rá-no jsem je-nom v klo-bou-ku

4 4 -3 -4 4 4 4 -3 -4 4 ---3
a po dně va-ny le-ze pár pa-vou-ků

4 4 -3 -4 4 ---3 4 4 -3 -4 4 ---3
do ďou-ry svě-tlí-ku přes pá-ru z ren-dlí-ku

-4 -4 -4 5 -4 -4 -4 -4 -4 5 6 6
zpí-vám pak pís-nič-ku pro svo-ji ko-čič-ku

2. Za chvíli zvoní sousedka u dveří
má s sebou smeták šíleně láteří
abych už pokoj dal abych prej nevřískal
po ránu z plných plic já na to musím říct

3 3 5 -4 4 4 -4 4 -3 4 ---3
R. Sou-sed-ko já vím že mí-váš se mnou kříž

-5 -5 -5 -5 -5 5 6 6 4 4 4 ---3 3 3
ně-co ti teď a-le po-vím na-kloň se blí-íž víš

3 3 3 3 ---3 4 5 5
sta-rý-ho psa no-vým kou-skům

-5 -5 -5 -5 5 5 -4 ---3
sta-rý-ho psa no-vým kou-skům

-5 -5 -5 -5 -5 5 6 -5 4 4 4 4
sta-rý-ho psa no-vým kou-skům ne-na-u-číš

3. Na pult pár mincí vysypu ze dlaně,
koupím si housky v zapadlý pekárně,
v pékarně vonící na celou ulici,
s drobečky na tvářích, jdu potom k lékaři.

4. Lékař mi dává stetoskop na plíce
a pak mi radí v učeným jazyce,
abych prej trénoval, abych se jídla vzdal,
alespoň na měsíc, já na to musím říct:

R. Doktore já vím .......

5. Vidím, jak mouchy vandrujou po stěnách,
přemejšlím přitom, o vlastních potulkách,
na zádech kytaru, pojedu do Varů,
anebo do Řevnic, ty znám i z pohlednic.

6. Přijde má láska, na tvář mi pusu dá,
kouká, jak balím a pak mi povídá,
abych se usadil, né věčně živořil,
v zajetí plískanic, já na to musím říct.

R. Děvče mý já vím.......