Stánky

Stánky

hudba a text J. Nedvěd
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu,

5 5 5 5 -4 5 -5 5-4
postávaj a smějou se času

4 4 4 4 3 5 5 5 5 -4 4 4
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.

6 6 6 6 6 -5 6 -6 6 -5
Skleniček pár a pár tahů z trávy,

5 5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
uteče den, jak večerní zprávy,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

4 -6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -6 6
R: Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,

-5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
tak málo je, málo je lásky,

4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

6 6 6 -5 6 -6 6 -5
U stánků na levnou krásu

5 5 5 5 -4 5 -5 5 -4
postávaj a ze slov a hlasů

4 4 4 3 5 5 5 5 5 -4 4 4
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

R: Jen zahlídli svět ... (2x)