Spím v obilí

(Gone to Alabama)
SPÍM V OBILÍ M.Newbury/V.Poštulka

zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. D-dur

6 6 6 6 6 6 -6 -6 -6 6 4
1. Ó lá-dy-lí ješ-tě mám fů-ru ča-su

-6 7 -6 6 6 5 4 -4 -4 5 6
mám fů-ru ča-su, a tak spím v o-bi-lí

-6 6 6 5 6 6 6 -6 7 -6 6 4
a zdá se mi sen pl-ný dí-vek a dě-tí

7 7 -6 6 6 5 4 6 6 6 5 4
dí-vek a dě-tí a je lí-ný let-ní den

(jako 1.)
2. Kam půjdu dál až se probudím a vstanu
probudím a vstanu, na to ještě nemyslím
já spím v obilí a zdá se mi právě sen
jak přímo z láhve Starou režnou popíjím

8 8 -8 8 8 -8 7 7 7 -6 6
R. Ó lá-dy-lí ješ-tě mám fů-ru ča-su

7 7 7 8 7 7 7 -8 -8 8 9
mám fů-ru ča-su a tak spím v o-bi-lí

-8 8 8 -8 8 8 -8 7 7 7 -6 6
a zdá se mi sen pl-ný dí-vek a dě-tí

7 7 7 8 7 7 7 -8 -8 8 -7 7
dí-vek a dě-tí a je lí-ný let-ní den

6 7 6 -5 5
hm-hm-hm-hm-hm

6 6 6 6 5 5 5 6 -6 -6 -6 7 6 5
3. Za chví-li vsta-nu mám ješ-tě sti-hnou kde-si co-si

7 7 7 -6 6 6 5 4 -4 -4 -4 5 6
sly-ším zvo-nit ko-sy už mi ko-sí o-bi-lí

-6 6 6 6 6 -6 7 7 -6 6 5
já vím str-niš-tě jak nůž do zad tla-čí

7 7 7 -6 6 6 5 4 -4 6 6 5 4
dě-ku-ju to sta-čí vzbu-di-li mě prá-vě včas

R. Ó, ládylí, ještě mám fůru času

-7 -7 -7 8 8 8 -8 7 7 -8 8 9 8 -8
mám fů-ru ča-su a tak spím v o-bi-lí-í-í-í

8 8 8 8 8 -8 7 7 7 -6 6
zdá se mi sen pl-ný dí-vek a dě-tí
dí-í-vek a dě-tí a je lí-ný let-ní den