Snídaně v trávě

Sea of Heartbreak
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
hudba: H.David

text: P.Hampton / Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. G dur

(v závorkách jsou uvedeny možné vyhrávky v dlouhých pauzách)

5 -4 4 5 5 (-2 ---2) ---2 ---2 ---2 -2
Já nej-sem zdej-ší ......... jen pro--jíž--dím

5 -4 4 5 5 (-2) ---2 ---2 3 --3 3
jsou mo-vi-těj-ší .... já ti na-bí-zím

5 5 5 -4 4 4 5 5 5 -4 -4
sní-da-ni v trá-vě teď prá-vě pro-stře-nou

-4 -4 -5 -5 -5 5 5 5 4 6 -5 -5
lou-kou rá-no vzbu-ze-nou na-půl v snách hle-dám

-5 -5 6 -5 -5 5 5 5 -5 5 5 -4 -5
po kap-sách čím za-pla-tím dřív než se vy-tra-tím

-4 -4 -4 -4 4
sní-da-ni v trá-vě

2. Dál podle pražců tam je můj cíl
dám na každej nápis že jsem tu žil
snídani v trávě teď právě prostřenou
loukou ráno vzbuzenou napůl v snách hledám
po kapsách čím zaplatím
dřív než se vytratím
snídani v trávě

(4 -4 5 -5)

-6 -6 -6 -6 -6 6 5 5 5 -4 4
R. Kdy-bych měl plát-no a zla-tý rá-á-ám

4 4 4 -4 4 -4 4 5
tak se do ma-lo-vá-ní dám

3. Jsou povolanější jak jsem si všim
já nejsem zdejší tak jenom sním
svou snídani v trávě teď právě prostřenou
loukou ráno vzbuzenou napůl v snách hledám
po kapsách čím zaplatím dřív než se vytratím

[: snídani v trávě :]