Smutný večer

Smutný večer
autor: Fanoš Mikulecký

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

7 -7 -6 5 -4 6 -5 5
Smutný večer bez měsíčka

7 -7-6 5 -4 6 -5 5
zostala sem bez synečka

6 6 8 8 9 -9 8 -5
/: sama smutná doma sedím

-5 -5 -8-8 7 -7 -6 6
z okénečka k lesu hledím

7 -7 -6 5 -4 6-5 5
syneček je odvedený :/

Vyšla hvězda nad lesíčkem

túží srdce za synečkem

/: túží volá vrať sa zpátky

vrať sa do našej zahrádky

kde rozkvétajú fialky :/

Za tým lesem za horama

můj syneček s dragůnama

/: leží v poli na kamení

po hvězdičce po jedinej

posílá mně pozdravení :/