Slunečnice

Slunečnice
hudba a
text: J.Wykrent

J.Wykrent

zapsal Petkon

2.poloha / C harmonika- G dur/

-3 -4 -4 -4 5 -4 4 -3 -3 ---3 ---3 ---3
Proč ti kaž-dý dá-vá jméno Sluneč--ni---ce

-3 -4 -4 -4 5 -4 4 -3 -3 ---3 ---3 ---3
když máš o--či každé ma-lé u--lič--ni---ce

3 3 3 3 ---3 3 --2 2 2 -1 -1
dlaně bí-lé če---ka-jí--cí na chládek

3 3 3 3 ---3 3 --2 2 2 -1 -1
v hlavě no-síš ješ--tě spousty po-há-dek

Proč ti každý dává jméno Slunečnice
když máš v očích slunce jednou do měsíce
jako ona za mnou by ses točit měla
jiné slunce bys pak nikde neviděla

5 5 5 5 -4 5 -4 ---3
R.: Jen buď jak ta slunečni-ce

-3 -3 5 5 ---3
sluncem byl bych rád

5 5 5 5 -4 4 -3 ---3
pak se na mne každé rá-no

-3 -3 --4 --4 -4
mu-síš po--u---smát

Proč ti každý dává jméno Slunečnice
takových jmen na světě je na tisíce
já bych ti dal spíše jméno Sedmikráska
bez které se poznat nedá co je láska

R.: Jen buď jak ta slunečnice
sluncem byl bych rád
pak se na mne každé ráno
musíš pousmát

Proč ti každý dává jméno Slunečnice
takových jmen na světě je na tisíce
já bych ti dal spíše jméno Sedmikráska
bez které se poznat nedá co je láska

R.: La-la-la-lá...