Slunéčko

Slunéčko lidová

úprava : Čechomor

zapsal Petkon

2.poloha / C harmonika - G dur/

-4 -4 -4 5 5 4 -4 -4-4-5 5 -4
Slunéčko zachodí za Janovu horu

-3 -3 3 4 4 5 -4 -4 4 -3 ---3 3
a už bude večer chvála Pánu Bo--hu

Slunéčko zachodí za veliký kámen
a moje srdénko zahoří jak plamen

Zahoří zahoří bolesťú na dlúze
že moja frajárka do večera umře

Zkazujú zkazujú do širého pola
mú milú nezralú smrtolka dostala

Už nám ta děvinka už nám zahynula
neščasná láska ta ju ukosila

Slunéčko zachodí za Janovu horu
a už bude večer chvála Pánu Bohu