Slída

(Jody and the Kid)
SLÍDA K.Kristofferson /P.Novotný

zpěv M.Tučný - Fešáci

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/

4 -4 5 5 5 5 -4 4 4 -4 5 6 -5 5 -4 4
1. No tak vidíš už je rá-no pozdrav a jdi mi-lý Slído

4 -4 5 5 5 5 -5 5 -4 4 -4
teď si myslím žes řek všechno cos mi chtěl

-4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -3 4 -4 -4 -4 4 4 -3
pořád stojíš před tou bránou na co če-káš mi-lý Slí-do

-3 4 -4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 5
mám tam do-lů ně-co hodit a-bys šel

6 6 6 6 6 6 -5 5 5 -5 6 6 6 6 -5 5
Pořád spolu tolik roků za-po-me-nem mi-lý Slído

5 -5 6 6 6 6 -6 6 -5 5 -4
čas dvou bláznů už je dávno dávno pryč

-4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -3 4 -4 -4 -4 4 4 -3
ten čas toulek tichých kroků vzpomínáš si mi-lý Slído

-3 4 -4 -4 5 -5 5 -4 4 -3 4
jak jsme jednou někde našli křivý klíč

2. K tomu klíči ještě zámek šli jsme hledat, milý Slído,
nějaký vchod, který skrývá tajemství
i dnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Slído
najdu dveře, které vedou do dětství.
Tys' měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý Slído,
z kterych jenom tys' moh' překročit náš práh,
a pak najednou jsi měl naspěch, kams' to odjel, milý Slído,
když jsem začal kazit všechno, nač jsem šáh'.

3. Nevěřím ti vůbec v ničem, proč ses vrátil, milý Slído,
zpívat naši starou píseň jako dřív,
chceš mě dojmout naším klíčem, už je pozdě, milý Slído,
ten klíč ti už totiž dávno nepatří.
Mlatíš do zdi, nač ty rány, proč ty scény, milý Slído,
vždyťs' mě odkop' jako obehraný míč,
teď ses pohnul od té brány, odcházíš už, milý Slído,
zvedni kámen, pod něj polož křivý klíč ...