Šlapej dál

(I Got Stripes)
ŠLAPEJ DÁL

H.Williams/ j.Vyčítal
zpěv: M.Tučný / Greenhorns

zapsal Old sweat

1. poloha /C harmonika - C dur/ orig. F dur
(overblow 4;5)

5 5 4 5 5 5 -5 +5! 6 -4
Hej nandej na se-be mo-drý dží-ny

-5 -5 -4 6 6 6 6 -3 4
vlak hou-ká v kop-ci je po-ma-lej

5 5 4 5 5 5 -5 +5! 6 -4
tak vstávej z tý u-du-sa-ný hlí-ny

-4 5 -5 -5 -4 5 -5 -5 5 -4 6 6 6 -3 4
hej tu-lá-ku už je rá-no a tak o-či ot-ví-rej

+4! 5 4 5 5 -5 +5! 6 -4
R. Šlapej dál táhni ke všem čertům

5 -5 -4 6 6 6 6 6 6
to-hle-to je město proklatý

-4 +4! 5 4 5 5 5 -5 +5! 6 -4
a še-rif náš ten ne-ro-zu-mí žertům

-4 5 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -4 6 6 6 -3 4
a tak to-hle rá-no mo-hlo by bejt pro te-be dost zlý

2. Hej, plandej už dál, jak vede cesta,
a koukej si chytit nějakej vlak,
šerif náš je z pepřenýho těsta
a jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako drak.

R. Šlapej dál...

3. Hej, nandej na sebe modrý džíny,
vlak houká, v kopci je pomalej,
jeď dál, kam povedou tě šíny,
a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej.