Skleničko ty skleněná

Skleničko ty skleněná

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 -4 4 -3 ---3 3 2 ---2 3 5 5 -4 5 -5 5
Skleničko ty skleně--ná skleně--ná dobré vínko z tebja

4 5 -4 4 -3---3 3 2 ---2 3 6 6 -5 5 -4 5
pozdrav pán bůh sklenára sklená--ra kerý ro-bil tebja

4 5 -4 4 -3---3 3 2 ---2 3 6 6 -5 5 -4 4
pozdrav pán bůh sklenára sklená--ra kerý ro-bil tebja

Dyž sa z tebja napijem napijem hned sme všeci mladší
skleničko ty skleněná skleněná tebja mám najradši
skleničko ty skleněná skleněná tebja mám najradši

Skleničko ty skleněná skleněná dobré vínkop z tebja
dokád´ v tobě krapečka krapečka nepůjdu od tebja
dokád´ v tobě krapečka krapečka nepůjdu od tebja