Širý proud

Širý proud
hudba: skotská lidová

úprava a
text: J.Tichota
Spirituál kvintet

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika – C dur /

3 4 -4 5 -4 4 ---3 3
Ten ši-rý proud jak přejít mám

3 4 -3 4 -4 5 -5 -4
proč ne-u---mím se nad něj vznést

-4 5 -5 6 -5 5 -4 4 5
ach člun tak mít ten ří--í---dit znám

-4 4 ---3 3 3 ---3 4 4
v něm lásku svou bych chtě--la vézt

Jak kamení jež působí
že potápí se celý prám
tak těžká zdá se Bůh to ví
má láska zlá co v srdci mám

Vždy když se láska rozvíjí
rubínů zář se line z ní
však jako krůpěj pomíjí
pod letní výhní sluneční

Až něžnou růži spatříš kvést
co trny zájem oplácí
nenech se krásou klamnou svést
hleď ruka má teď krvácí

Ten širý proud jak přejít mám
proč neumím se nad něj vznést
ach člun tak mít ten řídit znám
v něm lásku svou bych chtěla vézt