Šípková Růženka

Šípková Růženka
hudba: R.Blackmore, D.Coverdale

text: E.Synek
Jiří Schelinger

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika – a moll /

4 -4 5 5 5 5 5 -4 4 -4 4 -3
Ješ-tě spí a spí a spí zá--mek šíp--ko-vý

4 4 4 4 4 4 -3 -3 -3 4 -3
žádný princ tam v lesích ptáky ne--lo-ví

4 -4 5 5 5 5 5 -4 4 -4 4 -3
ješ-tě spí a spí a spí dív-ka za--kletá

4 4 4 4 4 4 -3 -3 -3 4 -3
u lůžka jí planá rů--že rozkvétá

4 4 -4 4 -3 4 -3 ---3
R.: To se schválně dě--tem ří--ká

4 4 -4 -4 -4 5 5 5 --6 5
a--by s důvě--rou šli spát klidně spát

4 -3 ---3 -3 4 -4 4 -4 5 6 5 4 -4 4 -4 4 ---3
že se dům pro-bouzí a ta kráska proci--tá --á--á---á---á

-4 -4 -4 4 -3 -3 3 -3 4 -3 ---3
za-tím spí tam dál spí tam v rů--ů- -ů---žích

Kdo ji ústa k ústům dá kdo ji zachrání
kdo si dívku pobledlou vezme za paní
vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám
žádný princ už není musíš tam jít sám

R. : To se schválně dětem říká …

4 4 4 4 -4 4 -4 5 6 5 4 -4 4 -4 4 ---3
Musíš vy-jít sám nesmíš vě-řit po-hád-ká--á--á---á--ám

-4 -4 -4 4 -3 -3 3 -3 4 -3 ---3
če-ká dívka dál spí tam v rů--ů--ů---žích

4 4 4 4 -3 -3 3 -3 4 -3 ---3
če-ká dívka dál spí tam v rů--ů--ů--žích