Severní vítr

SEVERNÍ VÍTR -
hudba: J.Uhlíř -
text: Z. Svěrák

(Z filmu Vrchí prchni)

Zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/
2.poloha / C harmonika - G dur/

(2.pol) -1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
(1.pol) 3 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
1. Jdu s dě-ra-vou pa-tou, mám ho-re-čku zla-tou,

---3 3 3 3 3 3 2 -1
-4 4 4 4 4 4 ---3 -2
jsem chu-dý jsem sláb ne - mo - cen

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
-2 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
a hla-va mně pá-lí, a v mo-dra-vé dá-li

---3 3 3 -3 ---3 3 ---3 3
-4 4 4 5 -4 4 -4 4
se lesk-ne a třpy- tí můj sen.

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
3 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
2. Kraj pod sně-hem ml-čí, tam sto-py jsou vl-čí,

---3 3 3 3 3 3 2 -1
-4 4 4 4 4 4 ---3 -2
tam zby-teč-ně bu-deš mi psát,

-1 -4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 -3
-2 6 6 6 6 6 -5 5 5 5 5 5
sám v dře-vě-né bou-dě sen o zla-té hrou-dě

---3 3 3 -3 ---3 3 ---3 3
-4 4 4 5 -4 4 -4 4
já ne-chám si ti- síc- krát zdát.

6 6 6 -3 4 -4 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -3 ---3
7 7 7 5 -5 6 -6 -6 6 6 6 6 -5 5 -4
R: Se-ver-ní ví-tr je kru-tý, po-čí-tej, lá-sko má, s tím,

6 6 6 -3 4 -4 5 5 5 -4 4 -3 -2 -3 ---3 3
7 7 7 5 -5 6 -6 -6 -6 6 -5 5 4 5 -4 4
k nohám ti dám zla-té pru-ty, ne-bo se vů-bec ne-vrá-tím.

3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem,
já slyším je výt blíž a blíž,
už mají mou stopu, už větří, že kopu
si hrob a že stloukám si kříž.

4. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén
a opustil tvou krásnou tvář,
má plechovej hrnek, v něm pár zlatej zrnek
a nad hrobem polární zář.

R: Severní vítr je krutý......