Šel jsem za noci álejí

Šel jsem za noci álejí

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

3 3 3 --2 3 ---3 3 2 2 2 ---2 -1
/: Šel jsem za no-ci á
lejí jabloňo--vou :/

3 4 4 4 -4 4 -3 -3 ---3 ---3 ---3 ---3 -3 4 3 3
/: měsíček svítil mně bledý když jsem já šel na-posledy

3 3 ---2 2
za svou mi---lou :/

/: Počkej ty budeš litovat až poznáš svět :/
/: co se ti hezkého zdálo uplyne jako to jaro
pak vzpomeneš :/