Sejdeme se v pánu

Sejdeme se v pánu
hudba,
text : P.L.Žalman

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 ---3 4 4 4 4 4 4 -4 5 4 3
Jak se vám nahoře ze sametu líbí

3 3---3 4 4 4 4 4 -4 4---3---3 3
bývalí kamarádi z dálek nebes-ký--ých

3 3 ---3 4 4 4 4 4 4 -4 5 4 ---3
stáli jsme pod hvězdami v zimě plný síly

---3 -3 4 4 4 -3 4 -4 4 -3
po tleskání ještě ruce hřejou

---3--3 4 ---3 ---3---3 4 ---3 -3 4 -4
jenom kde vzít kolem hlavy svatozář

3 ---3 4 -4 4 4 3 3 3 3 ---3 ---3---3 3
R: Sejde-me se k ránu sejdeme se po set--mě--ní

3 ---3 4 ---3 -4 -4 -5 -5 5 4 -4
sejde-me se v pánu kdo měl život rád

5 5 -4 4 -4 4 -4 -4 4 ---3 ---3 3 ---3 3
a komu se zdává že se dočká ro--zed-ně--ní

3 ---3 4 ---3 -4-4 -4 4 5 5 4
ten si ve snu dává o naději hrát

---3 ---3 3 ---3 3 ---3 -3 4 ---3 ---3---3-3 4---3 ---3 3 3
Rád bych ti hol-ka z mraků nalil čis--tý-ho vína do hlavy

---3---3 3 ---3 3 ---3-3 4 ---3 ---3 ---3-3 4 ---3 ---3 3 ---3 4 4
an--děl nám vče-ra v nebi sbalil dva bág-ly na dvě lidský pos-ta-vy

5 -4 -3-3-3 -3-3 -3 -3 -4 4 ---3---3---3 ---3---3 ---3 ---3
nejsem hrdina ani blázen raděj pa-dej-me zpátky na zem

5 -4 -3 -3 -3 -3---3 -3 4 4 4 -3 4 -4 -3
než nám v té výšce u--dě--lí páni vyznamená-ní

---3 ---3 3 ---3 3 ---3-3 4 ---3 ---3-3 4 ---3 ---3 3 ---3 3 4
to bych se rad-ši holka za-bil ješ-tě nechci s tebou z ko-la ven

R: Sejdeme se k ránu...

To dobré co jsi v létě prožil ukládám do košíku pro tebe
abys pod peřinou v zimě ožil až povedou tě rájem do nebe
nejsi hrdina ani blázen raděj vrať se mi zpátky na zem
jsem tu bez tebe Dívčí kámen na holé plán i
k rukám bys mi svoje tělo složil samé hlouposti mi říkal jen

R Sejdeme se k ránu ...