Seděl sokol na topole

Seděl sokol

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 -4 5 4 6 -5 -5 5
Seděl sokol na to-po-le

6 6 -5 6 5 5 --3 4 --3
ej seděl sokol na to--pole

4 -4 5 -5 6 -5 5 4
přebí-ral si peří svoje

Došel k němu střelec mladý
ej došel k němu střelec mladý
co tu děláš sokol sivý

A já sedím na topole
ej a já sedím na topole
přebírám si peří svoje

Nestřílaj mňa střelče mladý
ej nestřílaj mňa střelče mladý
pérečka ně vypadaly

Letěl bych já přes to moře
ej letěl bych já přes to moře
není možné široké je

Poletím já až do Váhu
ej poletím já až do Váhu
kde má milá kosí trávu.