Sbohem Angelíno

Sbohem Angelíno
hudba B. Dylan

text : R. Křesťan
R.Křesťan a Druhá tráva

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. v G dur

5 5 5 5 -4 4 ---3 4 5 5
Sbohem Angelí-no krá--lovský gong

4 -4 5 5 5 -4 4 4 4 ---3 4 -4 4
krade loupežný ry-tíř a mě lá---ká ten tón

5 5 5 5 -4 4 3 ---3 4 -4 -4
už triangl cinká a trom-bóny zní

4 4 4 4 4 ---3 3 4 4 4 ---3 3 3 ---3 4 -4 4
tak sbohem Angelí---no nebe už vzplálo a já musím jít

Není důvod se hádat není důvod si lhát
všechno stojí všechno padá jak má padat a stát
jenom na mořský pláži někdo zapomněl míč
tak sbohem Angelíno nebe se chvěje a já musím pryč

Z nádvoří zmizly páry kluků a dam
talón přemohl stráže a řadí se tam
kde se pod dvojkou s esem kdysi hýbala zem
tak měj se Angelíno nebe se hroutí buď s pánem Bohem

Heleď šilhavý piráti sedí jak šáh
a střílejí z brokovnic po konzervách
a sousedi křičí a tleskají jim
tak sbohem Angelíno nebe už černá a já zmizím jak dým

Na střechách tancují King Kong a skřet
tango jako Valentino když v tom maskér se zved
zavřel mrtvému oči aby nebudil hnus
tak sbohem Angelíno nebi se hnusím a už přijíždí vůz

Kanóny hřmějí loutky zvedají prak
a démoni hází bomby pod náklaďák
říkej mi jak chceš já nic nepopírám
tak sbohem Angelíno nebe už bouří a já chci být sám

2.poloha / C harmonika - G dur /

-7 -7 -7 -7 -6 6 5 6 -7 -7
Sbohem An-ge-lí-no královský gong

6 -6 -7 -7 -7 -6 6 6 6 5 6 -6 6
krade loupežný ry-tíř a mě láká ten tón

-7 -7 -7 -7 -6 6 -4 5 6 -6 -6
už tria-ngl cinká a trombóny zní

6 6 6 6 6 5 -4 6 6 6 5 -4 -4 5 6 -6 6
tak sbohem Angelíno nebe už vzplálo a já musím jít