S Pánem Bohem

S Pánem Bohem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -4 4 6 6 -6 6
/: S Pánem Bohem idem od vás :/

6 7 7 -7 -5 /5/ -6-6-6 6 5 6 6 -5 5
/: neublížil se-/e/m neublížil sem žádnému z vás :/

/: Jak mladému tak starému :/
/: neublížil sem neublížil sem z vás žádnému :/