Rychlík

RYCHLÍK
hudba: J.Foster

text: J.Foster/ J.Vyčítal
zpěv M.Tučný - Greenhorns

zapsal Old sweat
1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. Fdur
Overblow na 4.a 6.kanálku

-4 5 5 -5 5 -4 4 4
Už na-po-sle-dy od-jíž-dím

-4 5 5 5 5 -5 5 -4 -4 -3
a už mám dost tu-lác-kejch ho-te-lů

5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -4
už nechci vidět jiskry vlát

5 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4 5
hlavu shejbat před tlamou tu-ne-lů

-4 5 5 -5 5 -4 4 4
Už na-po-sle-dy od-jí-ždím

-4 5 5 5 5 -5 5 -4 -4 -3
už chtěl bych ně-kde na-jít klid-nej kout

5 -5 -5 -5-5 5 -4 -4
mám místo šály černej dým

5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -4
mý o-či blouděj ú-do-lím

5 -5 -5 -5 -5 5 5 5 5 4
a svý tou-la-vý bo-ty chci už zout

7 7 6 6 6 6 +6! -6 6 -5
R: Rychlík mě za-se ve-ze bůh-ví-kam (jó to znám)

6 -7 7 7 7 7 6 +4! 5 5
rychlík, když z něho skočím šan-ci mám

2. Už jsem prošel tolik cest
a tolik projel tratí, že to stačí
už vím, kam vedou cesty ptačí
mý toulavý boty už mě tlačí
Už naposledy odjíždím
už chtěl bych někde najít klidnej kout
mám místo šály černej dým
mý oči blouděj údolím
a svý toulavý boty chci už zout

R: Rychlík mě zase veze bůh ví kam (sem a tam)
rychlík.........