Růže

Růže
hudba A.McBroom

text: P.Jíšová
Nezmaři

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 -4 4 5 5 -5 5 5 -4 -4 -4 4 4 -4 5 5
Z prošlý-ých bran mám ztvrdlou kůži z poká-ní mám ztichlý hlas

4 -4 4 5 5 -5 5 5 -4 -4 -4 4 4 -4 5 5
u-sí--í-nám na prsou růži kráčím tam kam poutník Čas

5 -5 5 6 6 6 6 6 4 5 -5 5 -4 4 ---3 3
v myšle-enkách se potkal s pýchou a úc-tu obcháze---el

4 -4 4 5 5 -5 5 5 -4 -4 -4 4 4 -4 4 4
pozná-á-ní den ze dne vzrůstej varuj nás všech příštích zel

Z písní znám že lidé selžou v očích strach a příkoří
zabíjí své vlastní stíny v touze mít jdou pokořit
lhostejní jsou k trnům zvůle když lásku potřísní
poselstvím být čistým štítem modlitbou jak přežít s ní

Každý z nás se z bídy schoulí k výmluvám a ústupkům
poskládá si vůli z boulí sladí styl a faleš strun
/: každý z nás už cítil lítost a sílu smíření
hledat ráj je lidský úděl víra v něj nás nezmění :/