René, já a rudolf

RENÉ JÁ A RUDOLF
hudba Jaroslav Uhlíř zpěv Jiří Schellinger

text Karel Šíp
Text zaslal Vachy
taby
zapsal Old sweat

1.poloha /harmonika C - C dur/ ukázka (G-dur) http://www.youtube.com/watch?v=P7MPW1uHgCc

6 -6 7 -6 6 5 4 -4 5 ---3 -4 5 -4 4 ---3 4 4
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna

6 -6 7 -6 6 5 4 -4 5 ---3 -4 5 -4 4 ---3 4 4
někdo si běhá jen tak po le-se ji-ný zas cho-dí zvolna.

6 6 6 -6 6 -5 5 6 -5 -5 -5 -5 -5 4-4 -5 5
My však neznáme rozkoš oddychu a sportujeme v houfu,

6 -6 7 -6 6 5 4 -4 5 ---3 -4 5 -4 4 ---3 4 4
nikde nejmenší známky po břichu my propadli jsme golfu.

5 5 -4 4 -4 5 5 5 -4 4 -4 5
René, já a Rudolf cho-dí-vá-me na golf

-5 -5 5 -4 5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4
Re-né, já a Rudolf cho-dí-vá-me na golf

5 5 -4 4 -4 5 5 5 -4 4 -4 5
René, já a Rudolf cho-dí-vá-me na golf

-5 -5 5 -4 5 -5 -5 -5 5 -4 4 -4
Re-né, já a Rudolf cho-dí-vá-me na golf

Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy,
někdo to pomyšlení nesnese a tak jde válet sudy.
Věřte, že nás už vůbec nevábí ve tvářích dívek důlky,
můžou mít vlasy jako hedvábí nám stačí řádné hůlky.

René, já a Rudolf...