Ráno budem moudřejší

RÁNO BUDEM MOUDŘEJŠÍ
hudba: Z.Rytíř

text: M.Černý
zpěv: M.Tučný - Tučňáci

zapsal Old sweat
1.poloha/C harmonika - C dut/ orig.Ddur

5 5 -5 -4 4 -3 4
Když jsem bejval ješ-tě žák

7 7 -6 -8 7 7 -5 6
přál jsem si mí-ít ná-kla-dák

7 7 7 -6 -8 7
jezdit dnem i no-cí

-6 6 6 6 -6 5
jen tenhle sen jsem znal

5 5 -5 -5 5 -4 4
tá-ta vždyc-ky ří-ká-val

(2hlas) 6 6 -6 -6 6 -5 5
5 5 -5 -5 5 -4 4
R: Rá-no bu-dem mou-dřej-ší

7 7 7 7 -7 -6 6
rá-no bu-dem mou-dřej-ší

7 7 7 -6 -8 7
po-řád-ně se vy-spi

6 6 6 -6 5
všechno chce svůj čas

6 6 -6 -6 6 -5 5
5 5 -5 -5 5 -4 4
rá-no bu-dem mou-dřej-ší

2. Tenkrát když škola přestala
chtěl jsem sám všechno změnit
a když jsem se zbláznil
chtěl jsem se i ženit
máma vždycky říkala

R: Ráno budem moudřejší

3. Dávno ty dny jsou ty tam
a kdy jsem věděl kam jít mám
kam nosit svou starost
co jsem si nevybral
tak si radši zpívám dál

R: Ráno budem moudřejší