Purpura

Purpura

hudba: J.Suchý
text: J.Šlitr

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika- C dur / +4! overblow na 4.dírce

4 4 4 4 -3 4 5 5 5 5 +4! 5 -5 -5 6 -5 -5 5
Ti-še a o-chotně purpura na plotně vo-ní stále vo-ní

3 5 5 5 -5 5 4 4 4 4 -4 5 -4
ni-kdo si nevší-má jak ži-vot mě-ní se v dým

4 4 4 4 -3 4 5 5 5 5 +4! 5 -5 -5 6 -5 -5 5
snad je-nom v podkroví básní-ci bláho--ví pro ni sl-zy ro-ní

3 5 5 5 -5 5 -4 -4 -4 -4 5 -4 4
hrany jí odzvoní rampouchem křišťálo-vým

4 -3 4 ---3
3---3 4 -3 4 -4 4 ---3
Slunce se vy--no---ří hned však se k pohoří

3 4 5 +4! -5 5
skloní rychle skloní

-6 5 -4 4 -4 5 -6 5 -4 4 -4 5 6
a pak se dostaví dlouhá a po-koj-ná noc

4 4 4 4 -3 4 5 5 5 5 +4! 5 -5 -5 6 -5 -5 5
ti-še a o-chotně purpura na plotně vo-ní stále vo-ní

3 5 5 5 -5 5 -4 -4 -4 -4 5 -4 4
po ní k nám vklouzlo to ta-jemné kouzlo vá-noc

Tiše a ochotně purpura na plotně voní stále voní
voněla předloni za rok nám zavoní zas
zatímco v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní
jejich sny růžový na okna dopoví mráz

V hodině půlnoční zvony když vánoční zvoní tiše zvoní
nesou nám novinu že pokryl krajinu sníh
tiše a ochotně purpura na plotně voní stále voní
nastal čas lásky a rampouchů křišťálových