Prodavač

PRODAVAČ (Auktioneer)

hudba: Leroy van Dyke
text: Buddy Black / M.Bukovič
zpěv: M.Tučný
zapsal Old sweat

6.poloha /C harmonika - F dur/ orig. Cdur(harm.Gdur)

Rec: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé,
my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme,
prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme,
co nemáme, objednáme, všechno máme, všechno víme,
poradíme, posloužíme.

-5 -5 -5 -6 4 4 4 -5 4 --3 --3 -4 -5 --3 --3 -4
1. Stál krá-mek v na-ší u-li-ci v něm pár-ky buř-ty s hoř-či-cí

4 4 4 4 5 5 -4 -4 4
bon-bó-ny a sýr a slad-ký mák

-5 -5 -5 -6 4 4 4 -5 4 --3 --3 -4 -5 --3 --3 -4
tam cho-dí-val jsem po-ta-jí tak jak to klu-ci dě--la-jí

-4 4 4 4 4 5 5 -5 6 -5
a o-chut-ná-val od o-ku-rek lák

-5 -4 -5 -5 -5 6 -5 -5 -4 -4 4 4 4 -4 4 4
a pro mou du-ši ne-vin-nou pan ve-dou-cí byl hr-di-nou

4 -3 -3 -3 -4 -6 -6 6 -5 6
když po o-bě-dě začal pro-dá-vat

-5 -5 -5 -6 4 4 4 -5 -5 --3 --3 -4 -5 --3 --3 -4
měl ja-zyk mrštný ja-ko bič a já byl z ně-ho ce-lý pryč

-4 4 4 4 4 5 5 -5 6 -5
a toužil jsem se pro-da-va-čem stát

-5 -5 -5 -6 -5 4 ---3 4 4 4 4 -5 -5 -5 -5
R: Pět de-ka de-set de-ka dvacet deka, třicet de-ka,

--3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3
ki-lo chle-ba ki-lo cuk-ru je-den roh-lík jed-na ve-ka

4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 -5 -5 -5 -5 5
všechno máme co kdo chcete obchod kvete, jen si rač-te říct,

-5 -5 -5 -5 -6 -5 4 ---3 4 4 4 4 -5 -5 -5 -5
čtyři ki-la de-set ki-lo dvacet kilo třicet ki-lo,

--3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3 --3
na--vá--ží--me za--ba--lí--me kla-ní-me se to by by-lo

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 -5 6 -5
prosím pěkně mohu nechat o je-de-náct de-ka víc

2. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil
a moh' být ze mě prodavačů král,
jenomže, jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas
a znenadání na jevišti stál,
i když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou Fešáků
a nikdo vlastně neví, co jsem zač,
mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší,
že mu vlastně zpívá prodavač.

R:

3. Vím, že se život rozletí, a sním o konci století,
kdy nikdo neví, co je chvat a shon,
a dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka
a co byl vlastně starý gramofon,
i kdyby v roce dva tisíce byla veta po muzice,
obchod je věc stále kvetoucí,
už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá:
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
R:
Rec: