Přijela jsem v cadillacu

Přijela jsem v cadillacu
hudba,
text: P.L.Žalman

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -5 6 -6 6 5 -4
Přijela jsem v cadillacu

6 -8 -7 7 -5 6 -6 6
s mlhou v očích probdělých rán

6 -8 -7 7 6 -6 6 5
a s povzdechem ranních vlaků

5 5 -5 6 -6 6 5 4 7
řekla můj cit je vyprodá-án

5 5 -5 6 -6 6 5 -4
Já z vesnice stál jsem jak sloup

6 -8 -7 7 -5 6 -6 6
já z vesnice a od koní

6 -8 -7 7 -5 6 -6 6 5
a toužil moc ji o-bej-mo-out

5 5 -5 6 -6 6 5 4 7
než desátá nám odzvoní-í

5 5 -5 6 -6 6 5 -4
R: Nad krajinou čertovskej smích

6 -8 -7 7 -5 6 -6 6
nad krajinou se spoustou rýh

6 -8 -7 7 -5 6 -6 6 5
přichází den pokojem mý-ým

7 7 7 7 /+/8 /+/8-8 7 /+/8 - nepovinný bending na 8.dírce
ujíždíte na plný plyn

Ten den byl náš nedělní čas
voňavej vzduch trav na mezích
seno v lukách a drobnej špás
jistě by stál v něm za ten hřích

S vámi slečno v cadillacu
s mlhou v očích probdělých dní
však s povzdechem ranních vlaků
odjedete až zevšedním

R: Nad krajinou...

Přijela jsem v cadillacu
s mlhou v očích probdělých rán
a s povzdechem ranních vlaků
řekla můj cit je vyprodán