Pověste ho vejš

POVĚSTE HO VEJŠ

hudba/text: Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / c harmonika - A moll/ orig. Fis moll (harm.Adur)

Rec.
Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salónem stál v prachu dav,
v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubejch klád šerifův pomocník
sejmul odsouzenci z hlavy kápi a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl
překvapením, ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprosným hlasem
rozsudek:

4 4 4 -4 5 -4 4 5 5
a/ Po-věs-te ho vejš ať se hou-pá

5 -4 5 -4 5 5 4 -4
po-věs-te ho vejš ať má dost

-4 -4 -4 4 -4 -4 -4 4 ---3
Po-věs-te ho vejš ať se hou-pá

4 4 -3 -3 -3 3 ---3
že tu byl ne-zva-nej host

---3 4 5 5 -4 4 5 5
b/ Po-věs-te ho že byl jinej

---3 4 5 -4 5 -4 5 4 -4
že tu s ná-ma dej-chal stej-nej vzduch

-4 4 -4 4 -4 -4 4 ---3
Po-věs-te ho ze byl lí-nej

3 3 -3 -3 -3 3 ---3
a tak tro-chu do-bro-druh

---3 4 5 5 -4 4 -4 5
c/ Po-věs-te ho za El Pa-sso

5 5 5 -4 5 5 -4 5 4 -4
za sní-da-ni v trá-vě a lod-ní zvon

-4 -4 4 -4 4 -4 4 4 ---3
Za to že ne-o-plý-val krá-sou

---3 -3 4 4 4 -4 4 -3 -3 -3 3 ---3
že měl coun-try rád že se u-měl smát i vám

4 -4 5 5 6 5 5 -4 -4 4 -4 4 -4 4 5 -4
R. Nad hlavou mi slunce pá-lí ko-nec můj nic ne-od-dá-lí

4 -4 5 5 6 5 5 -4
do mých snů se dívám z dáli

4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 5 5 5 5 5 6 5
A do u-ší mi stá-le zní ta-hle pí-seň pos-led-ní

b/ Pověste ho za tu banku, v který zruinoval svůj vklad.
Za to že nikdy nevydržel na jednom místě stát.

R. Nad hlavou...

a/ Pověste ho vejš ...

b/ Pověste ho za tu jistou,který nesplnil svůj slib.
že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb.

c/ Pověste ho, ze se koukal, že hodně jed a hodně pil.
že dal přednost jarním loukám a pak se usadil a pak se oženil a žil.

a/ Pověste ho vejš ...