Podvod

Podvod
hudba,text : J.Nedvěd

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - a moll /

2 4 -3 ---3 3 ---2 2 3 ---2 2 2 -1
Na dla-ni jed---nu z tvých řas do tmy se koukám

-1 -3 ---3 3 3 --2 ---2 3 3 ---2 2
hraju si písničky tvý co jsem ti psal

3 ---2 2 2 -1 -1 -1 4 -3 ---3 4 4 -3 ---3 ---3 2
je sko---ro půlnoc a z koste-la zvon mi noc připo---mí

3 3 2 -1 -1 -1 -1 1 -1 3 3 ---2 2
půjdu se mejt a po-zha-sí-nám co bude dál

Pod polštář dopisů pár co poslalas dávám
píšeš že ráda mě máš a trápí tě stesk
je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná
půjdu se mejt a pozhasínám co bude dál

-4 -4 -4 -4 ---3 -4 -4 -4 -4 -4 ---3 -4 -4 4
R: Chtěl jsem to rá--no kdy na-po-sled snídal jsem s te-bou

-4 5 5 5 5 5 -4 4 ---3
ti říct že už ti ne-za--volám

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 ---3 -4 -4 -4 -4 -4 3
pro jed-nu pi-to-mou holku pro pár no-cí tou-hy

-4 4 -4 5 5 5 5 5 -4 4 -3
pod-ved jsem všechno o čem do-ma si sníš

2 -4 4 -3 -3 ---3
teď je mi to lí--to

Kolikrát člověk může mít rád tak opravdu z lásky
dvakrát či třikrát to ne i jednou je dost
je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná
půjdu se mejt a pozhasínám co bude dál

R: Chtěl jsem to ráno kdy naposled snídal jsem s tebou …