Pod našima okny

Pod našima okny

MP3 ukázku nahrál Bigear
do tabulatur
zapsal Petkon, dodatek a komentáře Old sweat.

2. poloha G harmonika /country lad./ - D dur/

country ladění - na 5.dírce přeladěný hlásek do sebe o 1/2 tónu výš.

(Petkon)

-4 -4 --4-4 5 -4 4 ---3 -4 4 -3
Pod na-ši-ma okny te-če vodička

-4 -4 --4 -4 -5 5 -4-4 5 -4 -3
napoj mně má milá mého koníčka

6 -4 -3-4 6 -5 5 -5 -6 6 -5 5
/: Já ho nena-pojím já se koně bojím

-4 -4 --4-4 5 -4 4 ---3 -4 4 -3
já se koně bojím že jsem maličká :/

Můj koníček vraný ten nic nedělá
jenom když mu řekneš že jsi má milá
on jen hlavu sehne ani se ti nehne
ani se ti nehne holka rozmilá

Pod našima okny roste oliva
pověz mně má milá kdo k Vám chodívá
K nám žádný nechodí k nám se každý bojí
k nám se každý bojí že jsem chudobná

lze zahrát i na běžnou diatonickou harmoniku a to dvěma způsoby.
Výsledek je stejný jako v ukázce, kde hraje G harmonika ve 2.poloze

1.(Petkon)

1.poloha /D harmonika - D dur/

3 3--2 3 ---3 3 ---2-1 3 ---2 2
Pod našima ok--ny te--če vodič--ka

3 3 --2 3 -3---3 3 3 ---3 3 2
napoj mně má mi-lá mého ko--ní-čka

4 3 2 3 4 -3 ---3 -3 -4 4 -3---3
/: já ho nenapojím já se koně bojím

3 3 --2 3 ---3 3 ---2 -1 3 ---2 2
já se ko-ně bojím že jsem ma-lič-ká :/

2.(Old sweat)

2.poloha /G harmonika - D dur/ s blow-bendingem na 6 kanálku.
(+6) na 6.kanálku se "přefouknutím" sníží tón o 1/2 tónu.

-4 -4 --4-4 5 -4 4 ---3 -4 4 -3
Pod na-ši-ma okny te-če vodička

-4 -4 --4 -4 +6 5 -4-4 5 -4 -3
napoj mně má milá mého koníčka

6 -4 -3-4 6 +6 5 +6 -6 6 +6 5
/: Já ho nena-pojím já se koně bojím

-4 -4 --4-4 5 -4 4 ---3 -4 4 -3
já se koně bojím že jsem maličká :/