Pod naším oknem

Pod naším oknem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -5 5 4 -4-4 4 -3 3 5 -5 6
Pod naším oknem šohajek zmokel jako myš

6 6 -5 5 4 -4 -4 4 -3 3 ---3-3 4
pusti mňa milá do vašej síně e--sli smíš

Já bych ťa milý do našej síně pustila
ale nemáme v našem domečku svítidla

Daj šohajíčku krajcár na svíčku já dám dva
budem si svítit v našem domečku do rána