Plavala husička po Dunaji

Plavala husička po Dunaji

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 6 6 5 6 6 5 6 6 5
/: Plavala husička po Dunaji

6 -5 5 -4 -5 5 -4-5 5-4
housátka se za ní kolébají :/

-4 -4 5-5 5 5 -5 6
/: mysliveček na ní čeká

-6 -6 -6 6 -6 6 -5 6 -5 5
že starou zastřelí mladé nechá :/

/: Počkej myslivečku povím na tě
žes prodal jedličku na stojatě :/
/: povím na tě v kanceláři
žes prodal jedličku hospodáři :/