Pil sem včera

Pil sem včera

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 6 5 7 7 -7 -6 6 5 -4 4
Pil sem včera pijem dneska zajtra budem

4 5 6 5 7 7 -7-6 6 5 -4 4
světa tady moja milá neprebudem

4 5 6 5 6 5 -4 4 5 6 5 6 5 -4
/: žijem pijem jak ten vták a keď nemám nechám tak

4 5 6 5 7 7 -7-6 6 5 -4 4
šenkérovi na borg dukát prislubujem :/