Perina má štyry rožky

Perina má štyry rožky

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -5 5 6 6 -5 5 6 6 -6 -7 7 -6 6 6
/: Perina má štyry rožky pod perinú štyry nožky :/

7 -6 -7 7 -6 6 6 5 -5 6 -6 -6 -5 -6 6 -5 5 4 4
/: ej javor javor javor zelený milej pod o-kén-kem saděný :/

/: Cukor jedla kávu pila aby byla pěkná bílá :/
/: ej javor javor javor zelený milej pod okénkem saděný :/

/: Rád ťa vidím pri posteli eště račej na posteli :/
/: ej javor javor javor zelený milej pod okénkem saděný :/

/: Rád ťa vidím oblečenú eště račej vyslečenú :/
/: ej javor javor javor zelený milej pod okénkem saděný :/