Pekla vdolky

Pekla vdolky

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 5 4 5 5 -4 -4 -4
Pekla vdolky z bílý mouky

-4 5 -5 6 -6 6 6
sy-pala je per-ní-kem

5 5 4 5 5 -4 -4 -4
há-ze-la je Honzíčko-vi

-4 -5 -3 -4 -4 4 4
o--tevře-ným o--kýnkem

Jez Honzíčku jsou moc dobrý
jsou perníkem sypaný
budou-li ti dobře chutnat
jsou tam ještě takový

Hrách a kroupy to je hloupý
to my máme každej den
ale vdolky z bílý mouky
jenom jednou za tejden