Pásla husy

Pásla husy pode dvorem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 -5 6 7 6 6 -5 5 -4
/: Pásla hu-sy po-de dvo-o-rem :/

5 5 -5 6 7 5 5 -5 6 7 -6 -6 -6 6 5 -5 -5 6 5
sa-ma se-dě-la sa-ma se-dě-la pod ja-vo-re-em pod ja-vorem

/: Přijeli k ní čtyři páni :/
pojeď pasačko pojeď pasačko pojeď s námi pojeď s námi

/: Já bych s Vámi ráda jela :/
komu bych husy komu bych husy zanechala zanechala

/: Pusť husičky po voděnce :/
ony poplují ony poplují k tvé maměnce k tvé maměnce