Ovečky zaběhnuté

Ovečky zaběhnuté
hudba: L.Mysliveček

text : L.Mysliveček
Fleret

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

7 -7 -6 -6 -7 7 -7 8 -8 7 7 -7 -8
O-večky za-běhnuté kdo vás včil pozháňá

-9 8 -8 -7 7 -8 7 -7 -6 6 -6 -7 -6
ba-ča mňa o--pustil už je za ho-o--ra-ma

Ovečky moje zlaté slunéčko zapadá
co mi to udělal měla sem ho ráda

Ovečky poztrácané ohrada je prázdná
bača mňa opustil ostala sem sama

/1./Ovečky zaběhnuté kdo vás včil pozháňá
bača mňa opustil už je za horama

/2./Ovečky moje zlaté slunéčko zapdá
co mi to udělal měla sem ho ráda

/3./Ovečky poztrácané ohrada je prázdná
bača mňa opustil ostala sem sam