Ovčáci čtveráci

Ovčáci, čtveráci

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

začátek od 1.tónu stupnice C dur tedy tónu c /4/

4 5 6 4 5 6 5 5 -4 5 -5 -4
Ovčáci čtveráci vy jste naši vičku

5 5 -4 5 -5 -4 5 -4 4
i tu čočovičku vypásli

To je lež jako věž nebyla to vička

ani čočovička byl oves

2.poloha / C harmonika - G dur/

začátek od 1.tónu stupnice G dur tedy tónu g /3/

3 -3 -4 3 -3 -4 -3 -3 ---3-3 4 ---3
Ovčáci čtveráci vy jste naši vičku

-3 -3 ---3-3 4 ---3 -3---3 3
i tu čo-čo-vič-ku vypásli

2.poloha / C harmonika - G dur/ snadná, o oktávu výš

6 -7-8 6 -7 -8 -7 -7 -6-7 7 -6
Ovčáci čtveráci vy jste naši vičku

-7 -7 -6-7 7 -6 -7-6 6
i tu čočovičku vypásli