Osada u tří klád

OSADA U TŘÍ KLÁD

hudba: J.Spálený
text: Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný
zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. E dur

5 5 5 5 5 -4 4 -3 -4 4 4
1. Se-dím ta-dy pod jed-lí a vzpo-mí-nám

-6 -6 -6 -6 6 -4 5 -5 5
ten-hle les se vů-bec ne-mě-ní

4 4 -6 -6 -6 -6 6 5 6 6 5 -6
je-nom při-by-lo pár let těm stro-mům i nám

4 -4 5 5 5 -5 -4 4 -3 4
jsem tu sám z na-ší par-ty po-sled-ní

2. Šerif Danny vzal si krásnou Marion
zahrnul jí vším, co toužila mít
ze všeho nejvíc chtěli klid a pak se rozvedli
nebýt toho, už tu dávno mohli být.

-6 -6 -6 -6 6 -6 6 -4 -5 5
R. Tolik plánů snů a velkých přání

-6 -6 -6 -6 6 6 6 -4 5
slyšel tenkrát tenhle les si přát

4 4 -6 -6 -5 6 6 -6 5 5 5 -5
když tu sedím, tak sám a nechce se mi spát

4 -4 5 5 5 -5 -4 4 -3 4
vzpo-mí-nám na o-sa-du U tří klád

3. Bača jezdí po ulicích s taxíkem
a kamarád Kid prodává trička po poutích,
Johny si vzal hospodu a tak na nic už nemá čas,
netuší, že tady chybí jejich smích.

R. Tolik snů a velkých přání ...

R. Tolik snů a velkých přání ...
[: vzpomínám na osadu U tří klád. :]