Okolo Súče

Okolo Súče

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3---3 3 5 4 -4 4---3 3 4 4
/: O-ko-lo Súče voděnka te-e-če :/

-4 -4 5 -5 5 -4 4 4 3 4 -4 5
skázal ně šohajek že už mňa ne-e-chce

-4 -4 5 -5 5 -4 4 4 3 4 4
skázal ně šohajek ža už mňa nechce

/: Dyž ty ňa nechceš já o ťa nedbám :/
smutek neponesu ani ho nemám
smutek neponesu ani ho nemám

/: Proč bych já přesmutná smutek nosila :/
dyž sem ťa šohajku nemilovala
dyž sem ťa šohajku neimlovala

/: Milovala sem ťa bylo to špásem :/
neveděls šohajku že falešná sem
nevěděls šohajku že falešná sem

/: Falešná sem byla falešná budu :/
chlapce sem šidila a šidit budu
chlapce sem šidila a šidit budu